Vechain là gì ?

Vechain là gì ?

Vechain là gì?

Vechain (ký hiệu VEN) là một nền tảng cho phép mở rộng và quản lý chuỗi cung ứng. Với công nghệ chống giả mạo phân cấp, Vechain có đảm bảo tính xác thực cho chất lượng của sản phẩm mà người dùng đã mua. Nền tảng của Vechain giúp các nhà bán lẻ và người tiêu dùng xác định chất lượng sản phẩm mà họ đã mua.

Mục tiêu của Vechain là xây dựng một hệ sinh thái đáng tin cậy và phân cấp dựa trên công nghệ blockchain để truyền tải và chuyển giao thông tin có giá trị với tốc độ cao hiệu quả.

Nền tảng của Vechain cho phép các nhà sản xuất phân định mỗi sản phẩm của họ. Bằng cách này thì tất cả các bên liên quan bao gồm: khách hàng, nhà sản xuất và các đối tác trong chuỗi cung ứng có thể theo dõi sản phẩm tại bất kỳ thời điểm nào.

Vechain là công ty thành lập tại Singapore có trụ sở ở Số 7 Straits View, Marina One East Tower, #05-01, Singapore, 018936.

Các dịch vụ cho nền tảng này bao gồm:

* Hợp đồng Thông minh
* Quản lý private key
* Dịch vụ xử lý thanh toán
* Phát triển nền tảng ví

Vấn đề chính của doanh nghiệp về công nghệ thông tin là yếu tố niềm tin. Thật khó cho các bên liên quan có thể chuyển giao các thông tin nhạy cảm liên quan đến phát triển sản phẩm của họ. Hơn nữa việc trữ các thông tin sản phẩm và các dữ liệu một cách tập trung là điểm yếu tiềm ẩn.

Từ đó nhà phát triển của Vechain đã xây dựng nền tảng này, để thông tin có thể được lưu trữ một cách phân cấp và minh bạch, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và được lưu trữ một cách an toàn.

BÌNH LUẬN

DISQUS: 0