TXID là gì? Cách xác định trạng thái của giao dịch bằng mã hash

TXID là gì? Cách xác định trạng thái của giao dịch bằng mã hash

Khi bạn chuyển tiền điện tử cho một ai đó nhưng mãi họ không nhận được, họ sẽ yêu cầu đưa ra TXID hay mã hash của giao dịch. Vậy TXID là gì?

TXID là gì?

TXID là mã khóa của giao dịch, nghĩa là khi bạn thực hiện việc chuyển tiền từ ví A sang ví B, bạn sẽ được cấp một mã hash để kiểm tra đầu vào và đầu ra của giao dịch, và TXID này được lưu trữ trên Blockchain không thể xóa sửa.

Ví dụ về TXID

VD: Địa chỉ A gửi 1 BTC cho địa chỉ B

Ví dụ cho một giao dịch ETH:

Ví A: 0x4de53dEF44fc38e654A92eBDF50bedE839cB5246  gửi ETH cho ví B  0x59B171b53D3F9B73d8dAaa1FD45425C9513239eD

Bây giờ bạn muốn kiểm tra xem ETH mà ví A đã chuyển cho ví B chưa ???

  • Vào https://etherscan.io
  • Điền ví A hoặc ví B vào để check
  • trường hợp này mình điền ví B ( ví người nhận )

TXID là gì ?

TXID là gì ?

Tương tự các site check cho một số coins điển hình như