Token ERC998 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn mới của Ethereum

Token ERC998 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn mới của Ethereum

Ngoài token ERC20 được sử dụng phổ biến trong thời gian qua, vẫn còn một loại token gọi là ERC998. Vậy token ERC998 là gì?

Token ERC998 là gì?

ERC998 là một tiêu chuẩn token Ethereum mới, và đã được đề xuất bởi Matt Lockyer. Token ERC998 tương tự như token ERC721 ở chỗ chúng đều không có khả năng thay thế. Các token ERC998 cũng có thể “tổng hợp”, có nghĩa là các tài sản trong token có thể được soạn hoặc tổ chức thành các vị trí phức tạp, và được giao dịch bằng cách chuyển giao quyền sở hữu đơn lẻ.

Token ERC998 là gì?

Ở đây mình sẽ nói lại về token ERC721 là gì? – Token ERC721 là các token không có khả năng thay thế, mỗi token là duy nhất và có thể được định giá độc lập. Do đó, các tài sản kỹ thuật số độc đáo, chẳng hạn như một con mèo trên trò chơi CryptoKitties, có thể được lưu trữ trên một token như vậy.

Còn Token ERC20 là token có khả năng thay thế được, nghĩa là mỗi token đều đồng nhất và có cùng giá trị.

Do đó có thể nói token ERC998 là sự kết hợp giữa token ERC721 và ERC20. Vì ERC998 sở hữu một bộ tài sản số riêng duy nhất, nên nó có thể được coi là danh mục đầu tư tài sản hoặc là công ty mẹ nắm giữ cho các tài sản đa dạng.

Tiêu chuẩn ERC998 sẽ cho phép một loạt các trường hợp sử dụng mới. Ví dụ đơn giản, một chiếc điện thoại và đơn vị trả trước của thời gian thoại có thể được nhóm lại với nhau thành một token ERC998.

Tiêu chuẩn token ERC998 sẽ cho phép một loạt các trường hợp sử dụng mới

Token ERC998 là một bổ sung có giá trị cho các tiêu chuẩn hiện có, và sẽ cho phép một loạt các trường hợp sử dụng hoàn toàn mới.

Telegram