Token ERC1190 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn mới của Ethereum

Token ERC1190 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn mới của Ethereum

Ngoài token ERC20 được sử dụng phổ biến trong thời gian qua, vẫn còn một loại token gọi là ERC1190. Vậy token ERC1190 là gì?

Token ERC1190 là gì?

ERC1190 là một token mới được đề xuất để trở thành một token không thể thay thế để thanh toán tiền bản quyền. Token ERC-1190 sẽ cho phép người sáng tạo một đối tượng số duy nhất, như tác phẩm nghệ thuật hoặc đối tượng trong trò chơi, được hưởng lợi tự động mỗi khi quyền đối với đối tượng đó được sử dụng, bất kể đó là tuần tới hay 30 năm từ giờ.

Token ERC1190 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn mới của Ethereum

Người có giấy phép ERC-1190 có thể có giấy phép Sáng tạo hoặc giấy phép Quyền sở hữu.

Có ba loại giao dịch với tiêu chuẩn token này:

  • Bán giấy phép sở hữu
  • Bán giấy phép sáng tạo
  • Cho thuê tài sản kỹ thuật số cho bên thứ ba trong một khoảng thời gian cố định

Token ERC1190 đã được thiết kế để hỗ trợ Quản lý quyền kỹ thuật số. Tiêu chuẩn tiềm năng này sẽ cho phép những người tạo tài sản kỹ thuật số khác nhau có thể kiếm tiền theo những cách linh hoạt. Ngoài các đối tượng trong trò chơi, nó còn có thể chứa các tài sản kỹ thuật số khác như âm nhạc, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, hợp đồng và các nội dung khác.

Tiêu chuẩn token ERC1190 cho phép người sáng tạo, người dùng và doanh nhân tập trung vào những gì họ làm tốt nhất. Nó nhằm mục đích khuyến khích các hợp tác làm việc hướng tới sự sáng tạo và tài chính, lợi ích của mọi người.

Một số trường hợp sử dụng

Hãy lấy ví dụ về một đối tượng trong trò chơi. Trình tạo đối tượng sẽ nhúng đối tượng và thông tin quyền sở hữu của nó vào token ERC-1190.

Trường hợp sử dụng 1: Người tạo giữ giấy phép Sáng tạp và bán giấy phép Sở hữu

Token ERC1190 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn mới của Ethereum

Người tạo nội dung kỹ thuật số sẽ tạo nội dung và bán giấy phép Sở hữu cho bên thứ ba (trong trường hợp này là người chơi), nhưng vẫn giữ giấy phép Sáng tạo. Người sáng tạo nhận được toàn bộ doanh thu từ việc bán giấy phép Sở hữu ban đầu.

Trường hợp sử dụng 2: Người tạo nhận doanh thu từ thay đổi về giá trị quyền sở hữu

Người chơi – người hiện đang nắm giữ giấy phép Sở hữu nội dung – có thể sử dụng đối tượng miễn là họ muốn.

Nếu tài sản trong trò chơi trở nên nổi tiếng và trở thành một phần huyền thoại trong trò chơi, giá trị của nó có thể tăng đáng kể.

Khi họ quyết định bán giấy phép Sở hữu, họ giữ phần lớn doanh thu từ việc bán hàng, với phần cố định (trong trường hợp này là 10%) của giá bán sẽ tự động chuyển sang người sở hữu giấy phép Sáng tạo (trong trường hợp này chính là người sáng tạo).

Mỗi khi giấy phép Sở hữu được trao đổi, người nắm giữ giấy phép Sáng tạo sẽ tự động nhận 10% doanh thu từ việc bán hàng.

Token ERC1190 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn mới của Ethereum

Trường hợp sử dụng 3: Người sáng tạo nhận doanh thu cho thuê từ chủ sở hữu giấy phép Sở hữu

Chủ sở hữu giấy phép Sở hữu cũng có thể thuê tài sản cho bên thứ ba. Chủ sở hữu giấy phép Sáng tạo sẽ nhận được một phần (trong trường hợp này là 10%) của bất kỳ doanh thu cho thuê nào.

Giấy phép Sáng tạo cho phép người tạo nhận thu nhập từ nội dung kỹ thuật số của họ theo thời gian.

Trong khi đó, chủ sở hữu giấy phép Sở hữu có khả năng ra quyết định độc quyền và giữ phần lớn doanh thu từ bất kỳ hoạt động bán hoặc cho thuê nào.

Token ERC1190 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn mới của Ethereum

Trường hợp sử dụng 4: Người tạo bán giấy phép Sáng tạo

Người sáng tạo cũng có thể bán giấy phép sáng tạo và giữ tất cả doanh thu từ việc bán hàng đó. Tuy nhiên, sau đó, chủ sở hữu mới của giấy phép Sáng tạo sẽ có quyền nhận được một phần của tất cả tiền bản quyền trong tương lai của bất kỳ giao dịch nào liên quan đến nội dung kỹ thuật số.

Nếu giá trị của nội dung kỹ thuật số tăng theo thời gian hoặc giấy phép Sở hữu có xu hướng được bán hoặc cho thuê thường xuyên, giấy phép Sáng tạo cho nội dung đó cũng tăng giá trị. Trong một số trường hợp, giá trị của giấy phép Sáng tạo nội dung có thể vượt xa giấy phép Sở hữu của nó.

Token ERC1190 là gì? Tìm hiểu tiêu chuẩn mới của Ethereum

Kết luận

Như vậy, thông qua bài viết này mình chắc rằng bạn đã nắm sơ về token ERC1190 là gì. Mỗi token mới ra đời đều có mong muốn thay đổi và cải thiện những bất lợi, từ đó giúp cho nền tảng Ethereum trở nên tốt hơn.

Telegram