Home Tấn công 51% là gì? Có nguy hiểm cho mạng lưới Blockchain không?

Tấn công 51% là gì? Có nguy hiểm cho mạng lưới Blockchain không?

Tấn công 51% là gì?

Tấn công 51% (hoặc tấn công đa số) đề cập đến một cuộc tấn công vào tính toàn vẹn của hệ thống blockchain trong đó một tác nhân hoặc tổ chức nào đó kiểm soát hơn một nửa tổng sức mạnh băm (hashrate) của mạng, có khả năng gây gián đoạn mạng.

Tấn công 51% có nguy hiểm không?

Nếu một tác nhân hoặc tổ chức cùng nhau kiểm soát hơn 50% tổng tỷ lệ băm của một blockchain, họ có thể ghi đè lên cơ chế đồng thuận của mạng và thực hiện các hành vi độc hại như chi tiêu gấp đôi (double spending). Kẻ tấn công sẽ có đủ sức mạnh khai thác để cố ý sửa đổi thứ tự các giao dịch, ngăn một số hoặc tất cả các giao dịch được xác nhận (hay còn gọi là từ chối dịch vụ giao dịch). Kẻ tấn công cũng có thể ngăn một số hoặc tất cả các thợ mỏ khác khai thác, dẫn đến cái gọi là độc quyền khai thác.

Ví dụ: nếu một kẻ độc hại chiếm 51% sức mạnh băm của mạng Bitcoin, họ có thể thực hiện giao dịch OTC ngoại tuyến bằng cách gửi một số Bitcoin đến ví tiền điện tử để đổi lấy USD. Ngay sau khi giao dịch được xác nhận bởi các nút mạng, người mua sẽ ngây thơ giao USD cho kẻ lừa đảo.

Sau đó, kẻ tấn công có thể quay trở lại blockchain trước khi quá trình chuyển BTC được xác nhận và khai thác một chuỗi thay thế, trong đó không bao gồm thông tin về việc chuyển BTC. Cuối cùng, phần lớn sức mạnh mạng lưới sẽ chấp nhận điều này như một giao dịch hợp lệ.

Tuy nhiên, tấn công 51% về mặt lý thuyết có thể rất khó để thực hiện. Vì cần một cá nhân hoặc một nhóm có khả năng kiểm soát hơn một nửa hashrate trong mạng lưới Bitcoin, đó là một thách thức lớn và nản lòng những ai muốn thực hiện việc đó.

Ngay cả khi thực hiện thành công tấn công 51% cũng chưa thể kiểm soát hoàn toàn mạng lưới Bitcoin. Tuy nhiên các giao dịch bị nghẽn sẽ để lại hậu quả cho việc xử lý thanh toán trong mạng lưới Bitcoin.

Đồng thời những kẻ tấn công sẽ đảo ngược giao dịch trong những địa chỉ ví mà họ kiểm soát. Chẳng hạn như khi A và B giao dịch với nhau nằm trong phạm vi mạng lưới Bitcoin đang bị kiểm soát bởi kẻ tấn công, giao dịch có thể bị đảo ngược.

Tuy nhiên, về mặt lý thuyết thì tấn công 51% sẽ giảm đi theo thời gian. Bởi vì, Blockchain của Bitcoin hay các loại khác sẽ phát triển ổn định qua năm tháng. Khi có thêm thợ mỏ tham gia vào mạng lưới Blockchain, sức mạnh tính toán sẽ được bổ sung và vượt trên cả kẻ tấn công. Sẽ rất tốn kém nếu kẻ tấn công muốn tăng thêm hashrate bổ sung vào sức mạnh của mình.

Dù sao thì tấn công 51% vẫn là một mối đe doạ có khả thi. Điều này sẽ bất ngờ xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ có điều là lợi ích đạt được không lớn hơn chi phí bỏ ra.

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại website này.