Tag: xCurrent

SBI Ripple Asia ra mắt ứng dụng MoneyTap tại Nhật Bản

SBI Ripple Asia ra mắt ứng dụng MoneyTap tại Nhật Bản

MoneyTap, một ứng dụng chuyển tiền Blockchain được xây dựng bởi SBI Holdings và Ripple, hiện đã chính thức đi vào hoạt động.The Japan Ba [...]
Ripple tiếp tục đón lấy cơ hội, lựa chọn đầu tư dài hạn tốt nhất

Ripple tiếp tục đón lấy cơ hội, lựa chọn đầu tư dài hạn tốt nhất

Ripple ([cryptocurrency_widget type="inline" symbol="XRP~USD" template="basic3" color="default" flash="1"]) - dự án xây dựng giải pháp chuyển ti [...]
2 / 2 BÀI VIẾT