Tag: wto

WTO: Ripple là bước đột phá cho hệ thống tài chính thế giới

WTO: Ripple là bước đột phá cho hệ thống tài chính thế giới

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho rằng công nghệ Blockchain – và đặc biệt là Ripple – có thể có một tác động mạnh mẽ và đột phá đối với hệ thống tài chính của thế giới. Một báo cáo lớn mới nhất có tên gọi “The future of world trade: How digital technologies are transforming global commerce” ( [...]
1 / 1 BÀI VIẾT