Tag: wrapped bitcoin

Wrapped BTC – Lần đầu tiên token Bitcoin tồn tại trên mạng Ethereum

Wrapped BTC – Lần đầu tiên token Bitcoin tồn tại trên mạng Ethereum

Wrapped BTC / Wrapped Bitcoin (WBTC) - một token mới được bảo chứng 1:1 với Bitcoin hiện đã chính thức có mặt trên blockchain Ethereum. Wrapped Bitcoin (WBTC) là gì? WBTC (Wrapping Bitcoin) được công bố lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 10 năm 2018 dưới dạng một giải pháp chung của Kyber Network, Bit [...]
1 / 1 BÀI VIẾT