Tag: warren buffett

Warren Buffett dự đoán Bitcoin sẽ không có kết thúc tốt đẹp

Warren Buffett dự đoán Bitcoin sẽ không có kết thúc tốt đẹp

“Nói đến tương lai của các loại tiền số nói chung, tôi có thể khẳng định rằng chắc chắn chúng sẽ chẳng đi đến kết thúc tốt đẹp đâu”, Chủ tịch ki ...
1 / 1 POSTS