Tag: vncoin

VNCOIN là gì? Ông trùm đa cấp tiền ảo Thiên Rồng Việt sa lưới

VNCOIN là gì? Ông trùm đa cấp tiền ảo Thiên Rồng Việt sa lưới

Không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các công ty OTCMAX, VNCOIN, Thiên Rồng Việt vẫn mở hội thảo kêu gọi đầu tư góp vốn thực hiện các “dự án ma” VNCOIN là gì? Công ty CP VNCOIN do đối tượng Nguyễn Hữu Tiến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và điều hành mọi hoạt động kể từ tháng 9/2 [...]
1 / 1 BÀI VIẾT