Tag: viện minh bạch blockchain

25 sàn giao dịch top đầu đều fake volume, ngoại trừ Binance và Bitfinex

25 sàn giao dịch top đầu đều fake volume, ngoại trừ Binance và Bitfinex

Một nghiên cứu mới đây của Viện Minh bạch Blockchain cho thấy gần 25 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu xét về khối lượng giao dịch theo CoinMarketCap đều đang fake volume. Báo cáo chỉ ra rằng, hầu hết tất cả các sàn giao dịch hàng đầu đang làm giả khối lượng giao dịch bằng cách thực hiện một lo [...]
1 / 1 BÀI VIẾT