Tag: vàng kỹ thuật số

Liệu Bitcoin có thể là vàng kỹ thuật số ?

Liệu Bitcoin có thể là vàng kỹ thuật số ?

Để giải thích mức tăng theo cấp số mũ của Bitcoin trong năm 2017, những người ủng hộ tiền số thường quay trở lại điệp khúc trước giờ vẫn dùng: h ...
1 / 1 POSTS