Tag: utility token

Phân biệt 3 loại token ICO: Equity Token, Security Token và Utility Token

Phân biệt 3 loại token ICO: Equity Token, Security Token và Utility Token

Initial Coin Offering (ICO) là một mô hình sáng tạo, huy động vốn từ cộng đồng cho phép các công ty startup bỏ qua cách đầu tư theo kiểu truyền thống. Tuy nhiên, không phải tất cả các ICO đều tương đương với nhau; trên thực tế, có ít nhất ba 3 loại ICO token được phát hành thông qua các đợt crowdsal [...]
Ultility Token và Security Token là gì ? Ethereum thuộc loại nào ?

Ultility Token và Security Token là gì ? Ethereum thuộc loại nào ?

Nếu Ethereum (hay Ripple) được quy định là “chứng khoán” (Security) sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Trước hết, ta cần hiểu Security Token và Utility Token là gì? Sự việc bắt đầu từ một bài báo của WJS với thông tin rằng SEC và CFTC sẽ đưa ra kết quả vào ngày 7/5 để quyết định xem liệu Ethereum có ph [...]
2 / 2 BÀI VIẾT