Tag: utility token

Ultility Token và Security Token là gì ? Ethereum thuộc loại nào ?

Ultility Token và Security Token là gì ? Ethereum thuộc loại nào ?

Nếu Ethereum (hay Ripple) được quy định là “chứng khoán” (Security) sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Trước hết, ta cần hiểu Security Token và Utilit ...
1 / 1 POSTS