Tag: utility token

Phân biệt 3 loại token ICO: Equity Token, Security Token và Utility Token

Phân biệt 3 loại token ICO: Equity Token, Security Token và Utility Token

Initial Coin Offering (ICO) là một mô hình sáng tạo, huy động vốn từ cộng đồng cho phép các công ty startup bỏ qua cách đầu tư theo kiểu truyền [...]
Ultility Token và Security Token là gì ? Ethereum thuộc loại nào ?

Ultility Token và Security Token là gì ? Ethereum thuộc loại nào ?

Nếu Ethereum (hay Ripple) được quy định là “chứng khoán” (Security) sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Trước hết, ta cần hiểu Security Token và Utilit [...]
2 / 2 BÀI VIẾT