Tag: ứng dụng phi tập trung

Ứng dụng phi tập trung (dApp) là gì ?

Ứng dụng phi tập trung (dApp) là gì ?

Trong những năm gần đây, phần mềm mã nguồn mở thúc đẩy công nghệ blockchain đã ngày càng phát triển – nhưng các ứng dụng phi tập trung hoặc ‘dAp
1 / 1 POSTS