Tag: txtenna

Ứng dụng TxTenna: Giao dịch Bitcoin không cần Internet

Ứng dụng TxTenna: Giao dịch Bitcoin không cần Internet

Công ty goTenna tại Brooklyn, Hoa Kỳ cho ra mắt TxTenna, một ứng dụng điện thoại cho phép người dùng gửi Bitcoin mà không cần kết nối internet. Xây dựng trên nền tảng hợp tác với Ví Samourai, ứng dụng điện thoại này cho phép người dùng gửi Bitcoin thông qua mạng lưới bảo mật và riêng tư mà không bị [...]
1 / 1 BÀI VIẾT