Tag: triệu phú

Những triệu phú trẻ tuổi từ cơn sốt Bitcoin

Những triệu phú trẻ tuổi từ cơn sốt Bitcoin

Nhờ đà tăng cực mạnh của , , một thế hệ nhà đầu tư trẻ tuổi nhưng có tài khoản hàng chục triệu USD đã nổi lên. Vậy họ là ai, họ sống như thế nào ...
1 / 1 POSTS