Tag: thinkcoin

Tổng quan dự án ThinkCoin và sàn giao dịch TradeConnect

Tổng quan dự án ThinkCoin và sàn giao dịch TradeConnect

ThinkCoin là đồng tiền điện tử được sử dụng để xây dựng sàn giao dịch TradeConnect - đây là mạng giao dịch ngang hàng (peer to peer) ứng dụng cô
1 / 1 BÀI VIẾT