Tag: sharding

Mạng lưới Ethereum có thể mở rộng 17.000 giao dịch/giây

Mạng lưới Ethereum có thể mở rộng 17.000 giao dịch/giây

Hồi cuối tháng 9, Vitalik Buterin đã tuyên bố có thể mở rộng 500 giao dịch/giây bằng cách sử dụng ZK-SNARKS – công nghệ cơ bản của Zcash. Tuy nhiên, tuần này, các nhà nghiên cứu của Ethereum là Barry Whitehat, Alex Gluchowski, Harry R, Yondon Fu và Philippe Castonguay đã giới thiệu một giải pháp [...]
Nâng cấp Casper có thể ra mắt năm 2019 và Sharding năm 2020

Nâng cấp Casper có thể ra mắt năm 2019 và Sharding năm 2020

Justin Drake, một nhà phát triển Ethereum, tuyên bố bản nâng cấp Proof of Stake (PoS) Casper của Ethereum có thể ra mắt vào năm 2019. Drake giải thích rằng Casper và giao thức Sharding đã được hợp nhất và gọi chung là Ethereum 2.0, nhưng anh vẫn hi vọng Casper sẽ xuất hiện trước. Về giao thức [...]
2 / 2 BÀI VIẾT