Tag: shapeshift

Coinbase và Poloniex sẽ phân phối Bitcoin Cash lại cho người dùng

Coinbase và Poloniex sẽ phân phối Bitcoin Cash lại cho người dùng

Coinbase vừa thông báo sẽ phân phối Bitcoin Cash cho tất cả người dùng nào sở hữu Bitcoin trước thời điểm sự kiện 01/08. Nhưng họ không phân phối ngay mà sẽ đợi đến tháng 01/2018. "Trong một vài ngày qua, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các vấn đề có liên quan và quyết định hỗ trợ Bitcoin Cash cho toà [...]
1 / 1 BÀI VIẾT