Tag: s2x

Bitcoin.org lên án những tổ chức hỗ trợ SegWit2x

Bitcoin.org lên án những tổ chức hỗ trợ SegWit2x

Một trong những website về Bitcoin lâu đời nhất mà Satoshi Nakamoto sáng lập (nay hiện đang được quản lý bởi bút danh Theymos - hay cụ thể là Michael Marquardt) - đã thông báo kế hoạch lên án hầu hết các doanh nghiệp Bitcoin và thợ mỏ hàng đầu. Trong một tuyên bố nặc danh: “Bitcoin.org đang lên k [...]
1 / 1 BÀI VIẾT