Tag: raid

Bittrex huỷ bỏ IEO đầu tiên của mình vào những phút chót

Bittrex huỷ bỏ IEO đầu tiên của mình vào những phút chót

Trước thông tin dự án RAID ngừng hợp tác với OP.GG, sàn giao dịch Bittrex không còn lựa chọn nào khác ngoài việc huỷ bỏ IEO đầu tiên của mình ở phút cuối cùng. Trust and integrity are the most valuable assets of Bittrex International. As a result of significant, last-minute changes with RAID, w [...]
1 / 1 BÀI VIẾT