Tag: quỹ etf

NYSE đề xuất 5 quỹ ETF gắn với giá hợp đồng tương lai Bitcoin

NYSE đề xuất 5 quỹ ETF gắn với giá hợp đồng tương lai Bitcoin

Vào ngày 6/1, SGD New York (NYSE) đã nộp hồ sơ gửi Ủy ban giao dịch và chứng khoán Mỹ về việc thành lập 5 quỹ ETF liên quan đến hợp đồng tương l ...
Pháp đề xuất thảo luận về Bitcoin tại Hội nghị G-20 2018

Pháp đề xuất thảo luận về Bitcoin tại Hội nghị G-20 2018

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp cho biết, Pháp sẽ đề xuất thảo luận về các quy định dành cho Bitcoin trong cuộc họp G-20 sắp tới. Theo kênh thời ...
2 / 2 POSTS