Tag: quỹ chỉ số

Coinbase chính thức mở Quỹ chỉ số, luật chơi đầu tư sẽ thay đổi

Coinbase chính thức mở Quỹ chỉ số, luật chơi đầu tư sẽ thay đổi

Ngày 7/3 là một ngày đặc biệt quan trọng trong lịch sử của Coinbase khi công ty thông báo về việc mở Quỹ chỉ số (Index Fund) cho các nhà đầu tư tổ chức. Gần 3 tháng sau, Coinbase đã đã chính thức tiến hành mở quỹ đầu tư này. Thông tin chi tiết về Quỹ chỉ số của Coinbase Quỹ chỉ số của Coinbase (Co [...]
1 / 1 BÀI VIẾT