Tag: on chain

Mạng lưới Ethereum có thể mở rộng 17.000 giao dịch/giây

Mạng lưới Ethereum có thể mở rộng 17.000 giao dịch/giây

Hồi cuối tháng 9, Vitalik Buterin đã tuyên bố có thể mở rộng 500 giao dịch/giây bằng cách sử dụng ZK-SNARKS – công nghệ cơ bản của Zcash. Tuy nhiên, tuần này, các nhà nghiên cứu của Ethereum là Barry Whitehat, Alex Gluchowski, Harry R, Yondon Fu và Philippe Castonguay đã giới thiệu một giải pháp [...]
1 / 1 BÀI VIẾT