Tag: nasa

NASA muốn áp dụng Blockchain vào lĩnh vực không lưu

NASA muốn áp dụng Blockchain vào lĩnh vực không lưu

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (NASA) đang xem xét việc áp dụng công nghệ Blockchain nhằm quản lý lĩnh vực vận tải không lưu, bao gồm cho phép thực thi các liên lạc an toàn, riêng tư và ẩn danh. Nguyên mẫu đã sử dụng Hyperledger và chứng minh cho các nhà nghiên cứu rằng cơ sở hạ tần [...]
1 / 1 BÀI VIẾT