Tag: mua iota

Cách mua IOTA và tại sao lại là IOTA cho tương lai

Cách mua IOTA và tại sao lại là IOTA cho tương lai

IOTA là loại tiền thuật toán khác biệt so với các loại khác ở chỗ: không có chuỗi (chain), không có khối (block), và không có thợ mỏ. Nền tảng c [...]
Tiềm năng đầu tư và dự đoán giá IOTA 2018

Tiềm năng đầu tư và dự đoán giá IOTA 2018

Thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (AR), mạng nơ-ron nhân tạo, máy học, học sâu, dữ liệu lớn... đó là các xu hướng mới cho tương lai. Bạ [...]
2 / 2 BÀI VIẾT