Tag: monerov

Monero hard fork – Chuyện bình thường, cẩn thận bị scam

Monero hard fork – Chuyện bình thường, cẩn thận bị scam

Hard fork không có gì là xấu. Thực tế đó chỉ là việc cập nhật dự án, nghĩa là chuyển lên phiên bản mới. Nhưng do các sự kiện chia tách như Bitcoin / Bitcoin Cash đã làm các nhà đầu tư phải dè chừng khi nghe thông tin về hard fork. Hiểu đơn giản hard fork là một sự kiện rất bình thường trong chu t [...]
1 / 1 BÀI VIẾT