Tag: miota

Gã khổng lồ Bosch hợp tác với IOTA

Gã khổng lồ Bosch hợp tác với IOTA

Nhà sản xuất thiết bị điện tử và kỹ thuật Bosch đã hợp tác với IOTA, tích hợp thiết bị thu thập dữ liệu Internet of Things (IoT) mới với giải pháp Data Marketplace phân quyền của IOTA, theo một tweet từ Bosch hôm 12/11. ‼️Connected devices & data drive the future of our world. A very promis [...]
IOTA (MIOTA) là gì ? Sức mạnh của công nghệ Tangle

IOTA (MIOTA) là gì ? Sức mạnh của công nghệ Tangle

IOTA là gì ? Thị trường tiền thuật toán đang dần nóng lên từng ngày. Khi các nhà đầu tư và nhà phát triển nắm bắt cốt yếu vấn đề trong tương lai thì điều tự nhiên là công nghệ mới này sẽ phát triển. Tuy nhiên vào thời điểm này thì tất cả sự chú ý đang tập trung vào duy nhất Bitcoin. Hầu như kh [...]
2 / 2 BÀI VIẾT