Tag: microsoft

Microsoft cấm các quảng cáo liên quan đến tiền điện tử trên Bing

Microsoft cấm các quảng cáo liên quan đến tiền điện tử trên Bing

Sau Facebook và Google, cuối cùng Microsoft cũng cấm các quảng cáo tiền điện tử và sản phẩm liên quan hiển thị trên công cụ tìm kiếm Bing của mì ...
Microsoft bất ngờ công bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Bitcoin

Microsoft bất ngờ công bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Bitcoin

Chỉ một ngày sau khi thông báo ngừng hỗ trợ cho Bitcoin vì lý do biến động giá, hôm nay Microsoft đã tiếp tục nối lại mối quan hệ trên sau khi h ...
2 / 2 POSTS