Tag: metronome

Metronome – Siêu tiền thuật toán có thể tồn tại hàng nghìn năm

Metronome – Siêu tiền thuật toán có thể tồn tại hàng nghìn năm

Sau khi bị Bitcoin Core trục xuất, Jeff Garzik - một trong những nhà phát triển quan trọng xây dựng phần mềm blockchain cơ bản của Bitcoin đ [...]
1 / 1 BÀI VIẾT