Tag: marlowe

IOHK công bố bộ công cụ hỗ trợ hợp đồng thông minh mới cho Cardano

IOHK công bố bộ công cụ hỗ trợ hợp đồng thông minh mới cho Cardano

IOHK đã công bố bộ công cụ mới gọi là Plutus và Marlowe để viết hợp đồng thông minh cho Cardano. Hiện các bộ công cụ này đã được triển khai dưới dạng thử nghiệm và các công ty có thể chuẩn bị các hợp đồng Blockchain trên mạng Cardano, theo một thông cáo báo chí mới nhất được phát hành. Giới thiệu b [...]
1 / 1 BÀI VIẾT