Tag: ltc

Flappening.watch: Litecoin chính thức “đấu” với Bitcoin Cash

Flappening.watch: Litecoin chính thức “đấu” với Bitcoin Cash

Litecoin ([cryptocurrency_widget type="inline" symbol="LTC~USD" template="basic3" color="default" flash="1"]) và Bitcoin Cash ([cryptocurrency_widget type="inline" symbol="BCH~USD" template="basic3" color="default" flash="1"]) có cùng một điểm chung - cả hai dự án đều mong muốn trở thành một đồng ti [...]
1 / 1 BÀI VIẾT