Tag: kpmg

KPMG: Bitcoin chưa phải là phương tiện lưu trữ giá trị!

KPMG: Bitcoin chưa phải là phương tiện lưu trữ giá trị!

Sẽ phải mất một thời gian dài để các đồng tiền điện tử như Bitcoin đạt được trạng thái của một tài sản lưu trữ giá trị, theo KPMG cho biết trong [...]
Hai trong số thành viên nhóm Big Four đang chấp nhận Bitcoin

Hai trong số thành viên nhóm Big Four đang chấp nhận Bitcoin

Trong một nỗ lực tranh uy quyền trên hệ sinh thái tiền thuật toán, các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four (Deloitte, EY, PwC, KPMG) đang [...]
2 / 2 BÀI VIẾT