Tag: khủng hoảng chính trị

Giá Bitcoin phục hồi trong diễn biến khủng hoảng “Italexit”

Giá Bitcoin phục hồi trong diễn biến khủng hoảng “Italexit”

Có chăng mối liên hệ trong bối cảnh xung đột chính trị ở Italy và sự phục hồi nhẹ của Bitcoin không? Một nhà báo cho rằng 'Italexit' có thể là chất xúc tác đưa Bitcoin trở lại mức trên 7.500 USD. ‘Italeave’ góp phần hỗ trợ cho Bitcoin Cuộc bầu cử ngày 4 tháng 3 ở Italy đã dẫn đến tình thế "Quốc hộ [...]
1 / 1 BÀI VIẾT