Tag: italeave

Giá Bitcoin phục hồi trong diễn biến khủng hoảng “Italexit”

Giá Bitcoin phục hồi trong diễn biến khủng hoảng “Italexit”

Có chăng mối liên hệ trong bối cảnh xung đột chính trị ở Italy và sự phục hồi nhẹ của Bitcoin không? Một nhà báo cho rằng 'Italexit' có thể là c [...]
1 / 1 BÀI VIẾT