Tag: iota là gì

IOTA (MIOTA) là gì ? Sức mạnh của công nghệ Tangle

IOTA (MIOTA) là gì ? Sức mạnh của công nghệ Tangle

IOTA là gì ? Thị trường tiền thuật toán đang dần nóng lên từng ngày. Khi các nhà đầu tư và nhà phát triển nắm bắt cốt yếu vấn đề trong tương lai thì điều tự nhiên là công nghệ mới này sẽ phát triển. Tuy nhiên vào thời điểm này thì tất cả sự chú ý đang tập trung vào duy nhất Bitcoin. Hầu như kh [...]
1 / 1 BÀI VIẾT