Tag: ifps

Giao thức IPFS là gì? Đối thủ mới cho HTTP trên Blockchain

Giao thức IPFS là gì? Đối thủ mới cho HTTP trên Blockchain

HTTP – giao thức hoạt động dựa trên mô hình Client – Server và hiện vẫn đóng vai trò là nền tảng cho mạng lưới Internet nhiều khả năng sắp bị thay thế bởi một giao thức mới nhanh hơn, an toàn hơn với tên gọi là IPFS HTTP là chữ viết tắt của HyperText Transfer Protocol (giao thức truyền tải siêu v [...]
1 / 1 BÀI VIẾT