Tag: hyperledger fabric

So sánh công nghệ sổ cái: Ethereum, Hyperledger Fabric và Corda

So sánh công nghệ sổ cái: Ethereum, Hyperledger Fabric và Corda

Blockchain đang trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trong khoa học máy tính. Blockchain được coi là phát minh vĩ đại nhất kể từ thời điểm ra đời của Internet. Có hàng ngàn công ty, tổ chức tham gia đầu tư nghiên cứu công nghệ blockchain và cho ra đời hàng ngàn các phiên bản ứng dụng, giao thứ [...]
1 / 1 BÀI VIẾT