Tag: http

Giao thức IPFS là gì? Đối thủ mới cho HTTP trên Blockchain

Giao thức IPFS là gì? Đối thủ mới cho HTTP trên Blockchain

HTTP – giao thức hoạt động dựa trên mô hình Client – Server và hiện vẫn đóng vai trò là nền tảng cho mạng lưới Internet nhiều khả năng sắp bị th [...]
1 / 1 BÀI VIẾT