Tag: hội đồng ổn định tài chính

Bitcoin không phải là mối đe doạ cho nền kinh tế thế giới

Bitcoin không phải là mối đe doạ cho nền kinh tế thế giới

Theo đánh giá của Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB), cơ quan quốc tế giám sát hoạt động tài chính toàn cầu, Bitcoin và các loại tiền điện tử không phải là mối đe dọa cho nền kinh tế thế giới, nhưng cần được giám sát khi thị trường tiếp tục “phát triển một cách nhanh chóng”. Các quan sát đã được là [...]
1 / 1 BÀI VIẾT