Tag: hoán đổi nguyên tử

Bitcoin Cash thực hiện hoán đổi nguyên tử đầu tiên

Bitcoin Cash thực hiện hoán đổi nguyên tử đầu tiên

Trong một thông báo của nhóm phát triển, Bitcoin Cash đã thực hiện hoán đổi nguyên tử (atomic swap) đầu tiên trên chuỗi của mình. Điều đó có ngh ...
1 / 1 POSTS