Tag: hỗ trợ bitcoin

Microsoft bất ngờ công bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Bitcoin

Microsoft bất ngờ công bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Bitcoin

Chỉ một ngày sau khi thông báo ngừng hỗ trợ cho Bitcoin vì lý do biến động giá, hôm nay Microsoft đã tiếp tục nối lại mối quan hệ trên sau khi h
1 / 1 BÀI VIẾT