Tag: gavin andresen

Gavin Andresen: Bitcoin Cash mới là Bitcoin “thật”

Gavin Andresen: Bitcoin Cash mới là Bitcoin “thật”

Gavin Andresen - truyền nhân của Satoshi Nakamoto, người đầu tiên được lựa chọn làm trưởng nhóm phát triển phần mềm Bitcoin, tuyên bố rằng Bitco [...]
1 / 1 BÀI VIẾT