Tag: ey

Hai trong số thành viên nhóm Big Four đang chấp nhận Bitcoin

Hai trong số thành viên nhóm Big Four đang chấp nhận Bitcoin

Trong một nỗ lực tranh uy quyền trên hệ sinh thái tiền thuật toán, các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four (Deloitte, EY, PwC, KPMG) đang tập trung chiến lược và định hình lại dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho khách hàng. Và, như một minh chứng cho việc Bitcoin đang dần trở thành một lo [...]
1 / 1 BÀI VIẾT