Tag: ethfinex trustless

Bitfinex tung ra nền tảng giao dịch phân quyền Ethfinex Trustless

Bitfinex tung ra nền tảng giao dịch phân quyền Ethfinex Trustless

Bitfinex vừa mới tung ra một sàn giao dịch tiền điện tử lai dựa trên Ethereum, mang tên Ethfinex Trustless nhằm cung cấp cho các trader tính bảo mật, quyền riêng tư và kiểm soát tốt hơn đối với tiền của họ, đánh dấu nền móng cho hy vọng tạo ra một mô hình giao dịch hoàn toàn phi tập trung. Nền tả [...]
1 / 1 BÀI VIẾT