Tag: ethereum hard fork

Ethereum đệm từng bước cho kế hoạch hard fork Constantinople

Ethereum đệm từng bước cho kế hoạch hard fork Constantinople

Việc nâng cấp Constantinople dường như đang được tiến hành theo kế hoạch, vì client Ethereum được sử dụng phổ biến nhất đã xuất bản mã mới bao gồm thời gian kích hoạt Constantinople trên GitHub vào ngày 11/12. Bài đăng cho biết Geth (viết tắt của Go Ethereum) v1.8.20 là một phiên bản đặc biệt sẽ [...]
1 / 1 BÀI VIẾT