Tag: etheremon

ETHEREMON - Nền tảng Game chiến đấu dẫn đầu ứng dụng Blockchain

ETHEREMON - Nền tảng Game chiến đấu dẫn đầu ứng dụng Blockchain

ETHEREMON là một trong những game đi đầu xây dựng trên mạng Ethereum. Etheremon là một thế giới quái vật Ethers, nơi người chơi có thể:Bắt quái và luyện để gia tăng cấp độ để có đội ngũ quái mạnh mẽ Chiến đấu cùng người chơi khác Trao đổi quái lấy tiền mã hoá và thu thập đồng EMONT - đồn [...]
1 / 1 BÀI VIẾT