Tag: equity token

Phân biệt 3 loại token ICO: Equity Token, Security Token và Utility Token

Phân biệt 3 loại token ICO: Equity Token, Security Token và Utility Token

Initial Coin Offering (ICO) là một mô hình sáng tạo, huy động vốn từ cộng đồng cho phép các công ty startup bỏ qua cách đầu tư theo kiểu truyền thống. Tuy nhiên, không phải tất cả các ICO đều tương đương với nhau; trên thực tế, có ít nhất ba 3 loại ICO token được phát hành thông qua các đợt crowdsal [...]
1 / 1 BÀI VIẾT