Tag: equihash

Bitcoin Gold lên kế hoạch hard fork đề phòng tấn công 51% khác

Bitcoin Gold lên kế hoạch hard fork đề phòng tấn công 51% khác

Nhóm Bitcoin Gold (BTG) đã lên kế hoạch hard fork nhằm giải quyết 2 vấn đề khá nhức nhối: tấn công 51% và sự uy hiếp của ASIC. Sự uy hiếp của ASIC Bitcoin Gold là một phiên bản phân tách từ blockchain gốc của Bitcoin diễn ra tại khối thứ 491407 vào tháng 10/2017. Đồng thời cập nhật một thuật toán [...]
1 / 1 BÀI VIẾT