Tag: ecr20

Sắp tới Coinbase sẽ hỗ trợ cho một số token ERC20 nhất định

Sắp tới Coinbase sẽ hỗ trợ cho một số token ERC20 nhất định

Trong một bài đăng trên blog gần đây, Coinbase đã thông báo việc chấp nhận các token ERC20. ERC20 là tiêu chuẩn quy tắc chung cho tất cả các tok [...]
1 / 1 BÀI VIẾT