Tag: ecr20

Sắp tới Coinbase sẽ hỗ trợ cho một số token ERC20 nhất định

Sắp tới Coinbase sẽ hỗ trợ cho một số token ERC20 nhất định

Trong một bài đăng trên blog gần đây, Coinbase đã thông báo việc chấp nhận các token ERC20. ERC20 là tiêu chuẩn quy tắc chung cho tất cả các token Ethereum tuân theo. Với tiêu chuẩn này, bạn có thể tạo ra cryptocurrency cho riêng mình. Hiện tại có hơn 70% chiến dịch crowdsale được thực hiện trên blo [...]
1 / 1 BÀI VIẾT